Posadzki betonowe | Porady | Piasek

Piasek do Mixokreta

Piasek
Z głównego założenia jest to żółty piach budowlany (kwarc), który osobom postronnym może się wydawać że może pochodzić równie dobrze z miejskiej piaskownicy. Owszem piasek do piaskownicy jest staranniej przygotowywany gdyż bawią się w nim nasze dzieci. Mimo to jest on zanieczyszczony i nie nadaje się do agregatów Mixokret jako surowiec pod wylewki betonowe. Do wylewania posadzki cementowej najlepiej używać specjalnie przeznaczonego w tym celu piasku kwarcowego wcześniej przesianego oraz wypłukanego. Tylko przy wyborze takiego surowca mamy pewność że wykonana powierzchnia betonowa będzie nam służyć długie lata.

Istnieje bardzo dużo gatunków piasku budowlanego, wszystko zależy od miejsca przeznaczenia. Do fundamentów czy też zaprawy możemy używać zwykłego piasku. Ale do posadzki cementowej lepiej jest używać specjalnie przygotowanego pisaku o wysokiej jakości. Nawet w pięknym żółtym piasku budowlanym można znaleźć skazy lub zabrudzenia.

Pod względem składu mineralnego wyróżnia się różne piaski:
kwarcowe (główny składnik jest: kwarc [wzór chemiczny SiO2]) (najpowszechniejsze ze względu na stosunkowo dużą odporność chemiczną i mechaniczną kwarcu, doskonale nadaje się pod wylewki cementowe)
wapienne lub węglanowe (główny składnik: kalcyt, oraz ale rzadziej aragonit [skład chemiczny CaCO3 )]
polimineralne (różny skład mineralny, najczęściej jest to produkty wietrzenia innych skał)
wulkaniczne (główny składnik: pyły i popioły wulkaniczne, okruchy szkliwa, zróżnicowany skład chemiczny)
Oprócz tego w piaskach znajdować się mogą domieszki miki (łyszczyków), glaukonitu, chlorytów, substancji humusowych, węgla i tym podobnych.

Pod względem składu granulometrycznego wyróżnia się piaski:
w gleboznawstwie aż trzy typy: luźne, słabogliniaste, gliniaste;
w geotechnice i gruntoznawstwie podział jest szerszy:
według ustępujących norm krajowych: grube, średnie, drobne i pylaste w ramach gruntów niespoistych (sypkich) i piaski gliniaste w ramach gruntów spoistych;
według norm europejskich: grube, średnie i drobne (z możliwym dalszym uszczegółowieniem).

W zależności od rodzaju czynnika transportującego i obrabiającego materiał skalny rozróżnia się piaski m.in.:
rezydualne – nieprzemieszczone zwietrzeliny piaszczyste skał
morskie
rzeczne – ziarna połyskujące i średnio obtoczone
fluwioglacjalne (polodowcowe) – ziarna kanciaste o niskim stopniu obtoczenia
eoliczne (toczone przez wiatry) – ziarna dobrze wyselekcjonowane, o wysokim stopniu obtoczenia; powierzchnia ziaren mocno porysowana

Inne nasze artykuły:
Jak przygotować powierzchnię pod wylewki betonowe ?
Czy posadzka betonowa współgra z ogrzewanie podłogowym ?
Materiały potrzebne do wykonania posadzki betonowej

Różne wielkości ziaren mają spory wpływ
Piasek który jest używany do wykonywania posadzek cementowych wylewanych przy użyciu agregatu Mixokret, powinien mieć jak najmniejszą średnicę ziarna. W celu uzyskania takiego surowca, przesiewa się żółty piasek kwarcowy przez drobne sita które wstępnie określają wielkość poszczególnych ziaren. Dopiero w ten sposób wyselekcjonowany piach można poddać wypłukiwaniu co dodatkowo oczyszcza surowiec.

Standardowe wielkości ziaren piasku do użytku w agregacie Mixokret do wykonywania posadzek wylewanych z betonu to od 0,05 do 0,1 milimetra. W złożach piasku kwarcowego można znaleźć nawet ziarna o wielkości 2 milimetrów, jednak tak gruby piasek jest odsiewany w celu uzyskania najdrobniejszych ziarenek.

Czym jest piasek ?
Piasek to inna forma skały osadowej zawartej w luźnej strukturze. Piasek to efekt wietrzenia skał lub wielowiekowego tarcia o siebie większych głazów. W efekcie postępującej erozji uzyskiwany jest drobnoziarnisty osad który następnie nazywamy piaskiem. Po przez działalność wody i wiatru lekkie drobiny piasku były przemieszczane w różnych kierunkach. Natrafiając na wzniesienia oraz zagłębienia drobiny te zbierały się na przestrzeni lat i tworzyły wydmy oraz niecki piaszczyste.

Strona główna, O firmie, Oferta, Nasze realizacje, Porady, Mapa strony, Kontakt